Zadaniem konkursowym jest wykonanie kartki wielkanocnej oraz późniejsze sfotografowanie jej. Praca nie musi być wykonana indywidualnie – może być to praca rodzinna. Wykorzystajmy w przyjemny sposób czas pobytu w domu, oczekując Świąt Wielkanocnych!

 

Wykonaną pracę należy sfotografować i wysłać do Organizatora konkursu jej zdjęcie. Praca musi być sfotografowana tak by każda jej strona była dobrze widoczna na zdjęciu. Fotografię pracy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy info@idmjp2.pl lub poprzez wiadomość prywatną przez portal Facebook https://www.facebook.com/IDMJP2/ do dnia 9.04.2020 r. W tytule wiadomości należy wpisać: „Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka”, a w treści należy zawrzeć informację dotyczącą autora/autorów Pracy (imię/imiona, nazwisko/a, miasto).

Proszę zapoznać się ze szczegółami regulaminu (w załączniku)!

Zachęcam wszystkich Uczniów do wzięcia udziału w konkursie!

  1. Moskalewicz